BioEvents שמחה להודיע על הכנס השנתי למתאמות ניסויים קליניים ואחיות מחקר בביה"ח ובקהילה

מתאמת ניסויים קליניים מהווה את הציר המרכזי המניע את המחקר הקליני והמחבר בין משתתפיו. מתאמת המחקר נמצאת בקשר ישיר עם החוקר הראשי ועם המטופלים ואחראית על תיעוד מסודר של נתוני המחקר, שמירה על קשר עם משתתפי המחקר וחלוקת התרופות. מדובר בתפקיד מורכב, המצריך מגוון מיומנות וכישורים, מקצועיים ואישיים.

זהו הכנס הראשון מסוגו המוקדש למתאמות ניסויים קליניים ואחיות המחקר ונבנה במיוחד עבורן. בכנס יודגש מעמדן של מתאמות הניסויים ואחיות המחקר, המהוות את החוליה המרכזית המקשרת בין הצדדים השונים במחקר - יוזם המחקר, החוקרים והמטופלים ואת האינטראקציה ביניהן ובין חברות התרופות. בנוסף, נדון בהיבטים האתיים הכרוכים בעריכת מחקרים קליניים, נסקור את השינויים ברגולציה של ניסויים קליניים, נציג אופני שימוש במערכות מידע ורשתות חברתיות כאמצעי יעיל לגיוס מטופלים ואופני ניהול בסיסי נתונים, נתרשם מהמחקר הקליני כפי שהוא מתבצע במרכז הרפואי תל אביב וננסה לחזות את הצפוי בתחום זה בשנים הבאות.

 בנוסף, מהווה הכנס הזדמנות לא רשמית להיכרות ולדיאלוג מפרה בין המשתתפות.

 נשמח לראותך.

 יו"ר הכנס:

ד"ר משה נוימן, מנכ"ל חברת BRD - ביומדיקל בע"מ. יועץ בינלאומי לרגולציה בפיתוח רפואי בניסויים קליניים