MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס רוקחות 2020 שיתקיים ב-9 בספטמבר במלון דן פונרמה ת"א.

לא לנו ניתנה הנבואה אלא לשוטים, אך מטרתו של כנס זה הינה לנסות ולהגדיר את מקצוע הרוקחות - על היבטיו השונים - בשנת 2020.
במסגרת זו ננסה להציג את חזון הרוקח תוך התייחסות לתפקידי הרוקח והעצמתו, מקומם של בתי המרקחת, מגמות עולמיות בתחום הרוקחות, התפתחות שירותי הבריאות והשתלבות הרוקח במסגרת זו. בפאנל שנקיים בנושא 'בתי המרקחת לאן?' ייטלו חלק מטופלים, רופאים ורוקחים.

בנוסף, נעסוק בהיבטים טכניים של המקצוע, החל מרגולציות חדשות ברוקחות, ניהול, תפעול ולוגיסטיקה של בתי מרקחת וחלוקת תרופות, וההתקדמות בתחום המחשוב.

לבסוף, היות שאנו מכוונים שש שנים קדימה, נציג פטנטים בפארמה ומדעי החיים וכן פיתוחים וטכנולוגיות חדשים שעשויים לחולל שינוי ניכר בטיפול במחלות מעי, מחלות אונקולוגיות, הפטיטיס C וסוכרת.ועדת היגוי:
ד"ר דני כץ, מנהל שירותי הרוקחות ורוקח ארצי, לאומית
ד"ר אייל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות
מגיסטר אלי מרום, סגן מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות