MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס מנהלי מרפאות

בשונה מניהול עסק בתחום אחר, ניהול מרפאה הינו תפקיד בעל השלכות חשובות, והוא משלב מיומנויות, כישורים וניסיון מתחומים רבים. בכנס זה יוצגו נושאים הקשורים לתחום הניהול מחד גיסא, ולתחום הרפואה מאידך גיסא.  

אחד הנושאים שבהם מתבטא ניהול איכותי, הינו רשלנות רפואית. כפי שיוצג להלן, מקרי רשלנות רפואית אינם גזירה משמיים אלא, במקרים רבים, תוצאה של אי הקפדה על נהלים. בידיהם של מנהלי מרפאות היכולת לצמצם עד למינימום מקרים של רשלנות רפואית באמצעות קביעה ואכיפה של הנחיות ברורות למתן טיפול ושירות.

נושאים נוספים בהם נעסוק, הינם מהשכיחים ביותר במהלך יום העבודה:

 

הגישה במרפאה לגמילה מעישון של החולה המורכב                             

חידושים בתחום ה-glp1tb                                                                                            

חידושים בטיפול בסוכרת                                                                      

השתלה מילעורית של המסתם האורטלי - תמונת מצב                                       

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה