כנס החלפות מפרקים – גישות ניתוחיות חדשות להחלפת מפרקי ירך וברך, טיפול בכאב ושיקום