MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס חיפה לעדכונים לרופאי המשפחה

הכנס מוקדש לרופאי המשפחה, המקיימים את הקשר ההדוק ביותר עם החולים ומהווים את החוליה המקשרת בין זרועות הטיפול השונות ועל כן, עליהם להתעדכן באופן שוטף בתחומי הרפואה השונים.

בכנס זה יוצגו עדכונים בטיפול ובמניעת מחלות שונות, דרכים לתעדוף גישות שונות בטיפול ויישומן בשטח, תוך גיוס החולה.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

ניהול סיכונים

אימונותרפיה וניהול החולה      

שינוי הפרדיגמה הטיפולית בסוכרת

קווים מנחים מעודכנים לטיפול בסוכרת                                                

עדכונים בטיפול באלרגיה

עדכונים ברפואת כאב

חידושים בטיפול בשלפוחית רגיזה

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס: ד"ר ברוך יצחק,  מומחה ברפואת משפחה, יועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה