MEDICAL Expo שמחה להודיע על כנס העדכונים לאסתמה, אלרגיה ומחלות ריאה לרופאי הקהילה.

בעשור הראשון של המאה ה-21 חלו חידושים בתחום הטיפול במחלות ריאה, באלרגיה ובאסתמה לאור ההתקדמות בהבנת המנגנונים הגורמים להתפתחות מחלות אלו. טכנולוגיות מתקדמות הוכנסו לשימוש וחולים רבים נהנו מהארכת חיים ומשיפור איכותם.

עם זאת, שיעור החולים לא רק שאיננו פוחת, אלא אף עולה והדבר מצריך המשך מחקר אינטנסיבי, פיתוח דרכי מתן נסבלות של תרופות, התאמת הטיפול המיטבי לחולה ובמקביל – נקיטת דרכי מניעה אפשריות.

בכנס יוצגו עדכונים בטיפול, תוך התמקדות במסגרת הטיפול בקהילה.

בין הנושאים אשר יוצגו בכנס:

  • בטיחות הטיפול בנזלת אלרגית ואסתמה
  • תפקיד הסטרואידים בטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית
  • חשיבות הטיפול במכייחים במניעת החמרות בחולים עם מחלת ריאה חסימתית
  • הטיפול הנכון באסטמה בעידן הטיפולים הביולוגיים
  • הבנת אסתמה מסוג 2

 בין המרצים אשר ייקחו חלק בכנס:

פרופ' אורן פרוכטר, ד"ר רמי טמיר, ד"ר ניסים אריש וד"ר דוד שגב

 

נשמח לראותכם.

יו"ר הכנס:
פרופ' אורן פרוכטר, מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון